Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Novinky

Zajistěte si finanční kompenzaci po pracovním úrazu

Víte, jak postupovat, když si přivodíte pracovní úraz? A na co máte nárok? Nenechte se připravit o to, na co máte za zákona právo.

Zaměstnavatel je totiž povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu, i když dodržoval všechny předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to bez zbytečného odkladu.

Jak tedy postupovat, když se vám nějaký úraz stane?

Za prvé je důležité úraz okamžitě nahlásit zaměstnavateli nebo nadřízenému. I v případech, kdy se zranění jeví jako bezvýznamné. Zaměstnavatel má v té chvíli právo nechat vás podrobit testu na alkohol nebo drogy. Další povinnosti už ale nemáte, vše je v rukách zaměstnavatele.

Právní zastoupení a odborné poradenství

Někdy se ale může stát, že vám pracovní úraz zaměstnavatel nechce uznat. Někteří lidé jsou pak konsternovaní z toho, že celé měsíce čekají na nevyplacené plnění za pracovní úraz. A to je chyba, protože podléhá promlčecí lhůtě.

Chcete-li se těmto problémům vyhnout, přizvěte si na pomoc odborníky, specializované advokáty, kteří se na tuto právní oblast soustředí dlouhá léta. Poradenské služby nabízí například také Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance. Stačí napsat nebo zavolat a vyptat se, na cokoliv potřebujete. Poradenství je samozřejmě zdarma.

Pokud ale budete chtít i právně zastupovat, zaplatíte smluvní provizi ve výši 10 – 15 % s tím, že pokud u soudu neuspějete, nemusíte platit vůbec nic.

Kromě toho vám specializovaní advokáti mohou pomoci s:

  • ukončením pracovního poměru
  • vymáháním dvanáctiměsíčního odstupného
  • invalidním důchodem
  • zajištěním lékařského posudku

To vše může souviset s pracovním úrazem. Jde o mnoho administrativních úkonů, které vyžadují spoustu času. Jestli se jimi nechcete zabývat, přenechte vše odborníkům. Tak budete mít téměř 100% jistotu, že se domůžete svých práv.

Related Articles

Back to top button